خانه / مقالات اجتماعی / مقاله رابطه عوامل شخصیتی،باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی

مقاله رابطه عوامل شخصیتی،باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی

دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه عوامل شخصیتی،باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی

کلید واژگان: دلزدگی زناشویی ،شخصیت ، روان رنجور خویی ،برونگرایی ،تجربه پذیری ،توافق پذیری،وجدان گرایی ،باورهای غیر منطقی

چکیده

 پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی (روان رنجور خویی،تجربه پذیری ،برونگرایی ،توافق پذیری و وجدان گرایی) و باورهای غیر منطقی با دلزدگی زناشویی درمیان  زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان برگزار شد.جامعه پژوهش حاضر کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال ۹۰-۱۳۸۹  می باشد. حجم نمونه بر اساس جدول كرجسي و مورگان ( ۱۹۷۰) تعيين گرديد. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ۲۰۰ نفر از زوجین  مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان(۱۰۰ زن و ۱۰۰ مرد) در سال۹۰ -۱۳۸۹بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند .آزمودنی ها به پرسشنامه های دلزدگی زناشویی پاینز ،پرسشنامه شخصیتی نئو( Neo-FFI)و پرسشنامه باورهاي غيرمنطقي جونز(IBT)پاسخ دادند. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است که در اين روش پژوهشگر مي تواند رابطه ي بين چند متغير را همزمان مورد بررسي قراردهد. فرضيه هاي اين پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون چندمتغيري،ضريب همبستگي پيرسون وآزمون tموردتجزيه و تحليل قرارگرفتند. نتایج  پژوهش بیانگر وجود رابطه مثبت ومعنادار  بین عامل شخصیتی روان رنجور خویی و دلزدگی زناشویی است ولی عوامل شخصیتی برونگرایی ،تجربه پذیری ،توافق پذیری و وجدان گرایی با دلزدگی زناشویی رابطه منفی دارند. همچنین  بین باورهای غیر منطقی و دلزدگی زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد.ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی و باورهای غیر منطقی پیش بینی کننده دلزدگی زناشویی است و همچنین ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی میتواند باورهای غیر منطقی را پیش بینی کند.

فهرست کلی مقاله

چکیده

مقدمه

فرضیه های پژوهش

جامعه و نمونه پژوهش

ابزار پژوهش

۱)پرسشنامه شخصیتی نئو

۲) باورهای غیرمنطقی جونز (IBT)

۳ ) مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز

یافته های پژوهش

جداول

نتیجه گیری

 

مقاله  بررسی رابطه عوامل شخصیتی،باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی

رعایت اصول مقاله نویسی: دارد

نوع فایل: word

تعداد صفحات: ۱۸

منابع معتبر: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هر گونه مشکل احتمالی با ایمیل yourkafinet|@|gmail.com مکاتبه نمایید)

 

توجه   —————————————————–   توجه

۱-سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است.
۲-پشتیبانی سایت کمتر از ۱۲ ساعت پاسخگوی شما خواهد بود.
۳-در صورت عدم رضایت از فایل خریداری شده می توانید وجه پرداختی خود را پس بگیرید.

چنانچه تمایل دارید می توانید توسط سامانه موبایلی *۱۹۹۱*۹۷*۷۸۸*  پرداخت خود را انجام دهید.

(بعد از پرداخت کد رهگیری را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال نمایید و فایل را تحویل بگیرید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *