خانه / مقالات اجتماعی / مقاله روان شناسی رفتار مصرف كننده و عوامل مؤثر بر افزايش بهره وری

مقاله روان شناسی رفتار مصرف كننده و عوامل مؤثر بر افزايش بهره وری

دانلود مقاله با موضوع روان شناسی رفتار مصرف كننده و عوامل مؤثر بر افزايش بهره وری

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل:word

تعداد صفحات: ۱۶۵

قیمت:۶۰۰۰ تومان

نتيجه گيري و جمع بندي
تحقيقات نشان مي دهد كه در سازمانهاي سنتي و سلسله مراتبي كه مديريت پيرو ديدگاه فرماندهي و كنترل است، تنها ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفيت منابع انساني بكار گرفته مي شود. امروزه كسب و كار در زمانه اي به سر مي برد كه هر سازماني كه نتواند سريعتر، ارزانتر، و با كيفيت بالاتر از رقباي جهاني خود توليد كند، از صحنة بازار حذف مي شود. آنچه كه مديران امروزه به دنبال آن هستند يافتن راه حل مشكلات كار، با استفاده از منابع كمتر و در فاصلة زماني كوتاهتر و افزايش خودباوروري و بهره وري در سيستم است.
كن بلانچارد نويسندة شهير مديريت، بر اين باور است كه توان افزايي پاسخي در خور به اين خواسته ها و انتظارات است.
بيل گيتس – (۱۳۸۰). كسب و كار بر بال انديشه. مترجم دكتر عبدالرضا رضايي نژاد
مشتري محور تشكيلات و مصرف كننده فلسفه وجودي سازمانهاست. لذا شناسايي و كشف انتظارات اصلي آنها و نهايتاً اصول رضايت مشتري از اهم فعاليتها به شمار مي روند. سازمان محصولي را توليد مي كند كه مشتري آن را مي خواهد و به آن نياز دارد. مشتري و خواسته هاي او در سرلوحة تمام برنامه هاي سازمان است. اگر تا ديروز او را در صفهاي طويل به انتظار مي نشانديم تا جنسهاي هرچند نامطلوب خود را در شرايطي اضطراري با او تحميل كنيم و صرفاً بر اثر منفعت طلبي و سودجويي بي ضابطه، جنسها را از انبار پر يا خالي مي كرديم اما اكنون سعي داريم ديوارهاي شهر حتي بدنه هاي اتوبوس ها را با تبليغات پر كنيم تا اين دفعه جنسهاي مرغوب باد كردة در انبار خود را با قيمتي نازل به فروش برسانيم و از كنترل (كيفيت توليد) به (توليد كيفيت) برسيم.
محمدي – اسماعيل – (۱۳۸۲) – مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع.

روان شناسي صنعتي – سازماني مي تواند از طريق تجزيه و تحليل مشاغل سازمان، به كارگيري شيوه هاي معتبر، آزمايش و انتخاب كاركنان، انتخاب شيوه هاي اثربخش آموزش كاركنان، بكارگيري روشهاي مناسب ارزيابي عملكرد كاركنان، شناخت شيوه هاي درست انگيختن كاركنان، ترغيب كاركنان براي مشاركت در برنامه ها و نظاير آن، موجباتي را فراهم سازد تا بهره وري فردي، گروهي و سازماني به ميزان قابل توجهي افزايش يابد. بحث قابل توجه در اين مجموعه بهبود نيروي كار و وارد نمودن فن آوري مدرن و نوآوري و تعقيب سيستمهاي سنتي به سيستمهاي فني و مدرن مي باشد. هرچند نگرش مثبت كارگران در يك كارخانه فولادسازي مي تواند باعث افزايش بهره وري در كار شود، اما وجود يك كورة مدرن مي تواند بهره وري ساتزمان را به ميزان قابل توجهي افزايش دهد. از طرف ديگر، وقتي كاركنان، سرپرستان، كارشناسان و مديران يك سازمان در كار خود مهارت و دانش لازم را به كار يم يگرند، به سختي ممكن است آنان را قانع ساخت كه تكنولوژي جديد را جايگزين تصميم گيري مناسب و اثربخش نيروي انساني سازند. به علاوه، نوآوري و ابداع نيز نوعي فرايند اجتماعي است كه وقتي كه با فن شناسي جديد همراه مي شود، بهره وري را به ميزان قابل توجهي افزايش مي دهد.
ساعتچي – محمد. (۱۳۷۶). روانشناسي بهره وري
سازمان با تكيه بر سه عامل نوآوري، كيفيت عالي و سودآوري سازماني براي قرن بيستم نمونه و پيشرو در هزارة سوم خواهد بود. داشتن يك برنامة منظم كاري كه در ساية آن به خطاي صفر درصد و كارآيي صددرصد برسيم و استمرار اين برنامه الزامي است. تا سال ۱۹۹۰ استنباط جهان تجارت از استعمال واژة مشتري صرفاً بر انجام معاملا ت تجاري محض محدود بود كه درآمدي از آن حاصل مي شد ولي امروزه مشتري به عنوان يك واحد غير درآمدزا نيز مطرح است. بنابراين مشتري كسي است كه انجام معامله و داد و ستدي را در يك محيط رقابتي به عهده دارد و در حالت تعاملي چيزي را مي دهد و چيزي را مي گيرد.
محمدي – اسماعيل (۱۳۸۲) مشتري مداري و تكريم ارباب رجوع
روانشناسي مصرف كننده همانطوريكه در فصول پيشين اشاره شد يكي از گرايش هاي پرطرفدار روان شناسي در ساليان اخير به شمار مي آيد كه بيش از هر چيز در جست و جوي شناخت و تحليل رفتارهاي مرتبط با مصرف است. از مهم ترين زمينه هاي اين علم كه مورد بررسي قرار گرفت موضوعاتي چون: توقعات، سليقه ها، خواست هاي مصرف كننده مي باشد.
با به كارگيري روش هاي مطالعه در حوزه رفتار مصرف كننده و پيش بيني رفتارهاي مرتبط با خريد، مي توان به ساخت و ارائة بهتر كالا پرداخت كه در نهايت به افزايش فروش مي انجامد.
آتش پور، حميد و ميس جنتيان سميرا (۱۳۸۲). روان شناسي رفتار مصرف كننده
بهره وري مفهومي است كه براي نشان دادن نسبت برون داد يك سازمان به درون داد آن به كار مي رود. امروزه مفهوم بهره وري مورد توجه كشورهاي صنعتي بزرگ قرار گرفته است و رهبران اين كشورها به اين نتيجه رسيده اند كه اگر تلاش خود را جهت افزايش بهره وري آغاز نكنند، رهبري صنعتي، بازرگاني، … و يا حتي سياسي خود را از دست خواهند داد.
امروزه مديران صنايع پيشرفته متوجه شده اند كه مهمترين عامل مؤثر در افزايش بهره وري نيروي شاغل در سازمان، آگاهي از روان شناسي كاركنان، آگاهي از روان شناسي مصرف كننده و مراحل يك فروش حرفه اي است. تغيير ساعت، فني ساختن شغل، آموزش كاركنان، استفاده از فن آوري جديد، طراحي مجدد شغل، تقسيم وظايف شغلي و … راهبردهايي هستند كه امروزه به آنها توجه بيشتري نشان داده مي شوند.
بنابراين، اگر جامعه اي خواستار افزايش بهره وري ملي است و قصد ندارد در تحولات جهاني امروز عقب مانده تلقي شود، بايد همه توان خود را در جهت افزايش بهره وري سازمانهاي فعال در كشور تجهيز كند و اين تصميم را جزئي مهم از باورهاي ملي، مذهبي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، صنعتي و … قلمداد كرد.
ساعتچي – محمود – (۱۳۷۶). روان شناسي بهره وري

فهرست مطالب

۱-مقدمه
۲-تعاريف متغيرها
الف: تعريف مصرف كننده
ب: تعريف بهره وري
ج: تعريف فرآيند فروش
د: تعريف مصرف
هـ : تعريف ماهيت رفتار مصرف كننده
ر: تعريف مديريت خدمت
۳-طبقه بندي
الف) عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري
ب) مدل دايره اي عوامل موثر بر بهره وري (سوترماتسير)
ج) روشهاي اصلي بهبود بهره وري توسط سومانت واماكنو
د) چند راه كار براي ايجاد انگيزه خريد مشتري
هـ) راههاي جلب رضايت مشتريان وفادار از دمينيك توربين
ر): شش انگيزه خريد و ۷ مرحله فروش پيگير
۴: عوامل و مراحل شكل گيري متغير:
الف) نقش فن آوري ديجيتالي، تلفن و تبليغات بر رفتار مصرف كننده
ب) تأثير اركان پنج گانه تجارت بر تأمين رضايت مشتري
د) نقش برقراري ارتباط با مشتري و اخذ بازخورد مورد نياز «نمودار عوامل مرتبط با رضايت مشتري»
ر) تأثير اندازه گيري بهره وري در سيستم بهبود بهره وري
م: تأثير آموزش كاركنان در نحوه برخورد با مشتري و افزايش بهره وري
ن: نقش زنجيره خدمت به مشتريان در حفظ آنان و افزايش سوددهي
و: نقش مهارتهاي انساني و ظاهر فروشنده بر مصرف كننده
هـ: تأثير مارك كالا و بسته بندي و ارائه خدمات بر مصرف كننده
۵-مشكلات متغير
الف: ۲۵ اشتباه در فروشندگي و راههاي اجتناب از آن
ب: رايج ترين نارسايي هاي روان شناختي در بازاريابي و راه حل آن
ج) اهميت پوزش ساختن و مراحل ايجاد تفاهم در فروش
د) چرا مشتريان را از دست مي دهيم؟
ر) چگونه شكايات را مطرح كنيم؟
۶: بهبود مشكلات متغير
الف: استفاده مؤثر از وقت و برنامه مدون در مراحل فروش
ب: استقرار يك نظام شكايات
ج: چگونه از شكايات مشتريان سود ببريم؟
د) چگونه مشتري خود را حفظ كرده و فروش موفق داشته باشيم؟
هـ: هرم موفقيت و پنج عمل مؤثر بر مصرف
۷-تحقيقات انجام شده در اين زمينه
۸-نتيجه گيري و جمع بندي
۹-منابع و مآخذ

اطلاعات فایل

موضوع: مقاله روان شناسی رفتار مصرف كننده و عوامل مؤثر بر افزايش بهره وری

مقدمه ، منبع : دارد

نوع فایل: word

تعداد صفحات : ۱۶۵

قیمت: فقط ۶۰۰۰ تومان

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

همین الان می توانید «مقاله روان شناسی رفتار مصرف كننده و عوامل مؤثر بر افزايش بهره وری»  با قیمت فقط ۶۰۰۰ تومان به صورت آنلاین دریافت کنید.

توجه   —————————————————–   توجه

۱-سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است.
۲-پشتیبانی سایت کمتر از ۱۲ ساعت پاسخگوی شما خواهد بود.
۳-در صورت عدم رضایت از فایل خریداری شده می توانید وجه پرداختی خود را پس بگیرید.

چنانچه تمایل دارید می توانید توسط سامانه موبایلی *۱۹۹۱*۹۷*۷۸۸*  پرداخت خود را انجام دهید.

(بعد از پرداخت کد رهگیری را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال نمایید و فایل را تحویل بگیرید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *