خانه / پایان نامه ها / پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

دانلود  پایان نامه رشته شیمی با موضوع مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

سایت کافی نت آنلاین-دانلود پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد

اطلاعات فایل :

موضوع: پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

رعایت اصول پایان نامه : دارد

نوع فایل: zip –  word

تعداد صفحات :  ۱۲۰

تجزیه تحلیل آماری : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

پيشگفتار

 در طبیعت دهها عنصر وجود دارند که با مقاديري هر چند اندک، در بدن موجودات زنده اعمال و وظایف بسیار حیاتی را انجام می دهند و همچنین وجود این عناصر در رژیم غذایی موجدات زنده برای رشد و ابقاء حیات امری ضروری است همچنین میزان این عناصر در رژیم غذایی بایستی در یک حد مطلوب و متعادل باشد تا حیات موجودات زنده دچار اختلال نگردد. متابولیسم و نقش این عناصر و ماهیت بیماریهای ناشی از کمبود یا ازدیاد آنها بر موجودات زنده توسط متخصصین بیوشیمی پزشکی و تغذیه مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجایی که مقادیر آهن سوم (Capacity total Iron binding) TIBC در وضعیتهای گوناگون انسانی، جغرافیایی، جنسی و … بر حسب عادات غذایی (Food habit) مردم متفاوت است. لذا هدف از این تحقیق مطالعه اثرات تداخلی فلز روی در جذب و انتقال آهن سرم می‌باشد.

روی به عنوان یک عنصر حیاتی و مهم در تغذیه روزانه انسان و حیوان به شمار می رود نقش بیولوژیکی بزرگی در طبیعت ایفا می کند. روی نقشهای کاتالیکی ، ساختاری و اثر گذاری در بیش از ۲۰۰ متالوآنزیم روی که در سیستم‌های بیولوژیکی شناسایی شده اند را ایفا می کند. این آنزیمها در متابولیسم نوكلئيك اسید و پروتئین و تولید انرژی وبسیاری مواد دیگر دخیل هستند (۸۳) روی به عنوان یکی از مواد معدنی موجود در بدن انسان که دارای اثرات و ویژگی‌هایی در بافتهای مختلف است، به عنوان بخشی مهم از ۳۰۰ آنزیم مختلف عمل می کند. به همین دلیل این ماده معدنی نقش مهمی در پروسه‌های فیزیولوژیکی و مسیرهای متابولیسمی زیست شیمی ایفا می کند. بیش از۹۰% این ماده معدنی به صورت ذخیره در بدن : (۳۰% آن در استخوانها ۶۰% آن در ماهیچه‌ها) موجود است (۸۲) غنی ترین منابع غذایی روی مرکب از جانوران دریایی علی الخصوص صدفهای خوراکی، گوشت، ماهی، مرغ و تخم مرغ است. ترمیم و التیام زخمها، حمایت ایمنی بدن، کاهش توان و سختی بیماری سرماخوردگی، حمایت و مراقبت از غده پروستات، افزایش باروری و تولید اسپرم از مهمترین وظایف و کار کردها و اثرات ماده معدنی روی در بدن می باشد.به این دلیل روی دارای نقش مهمی در سی صد میسر متابولیسی و عملکرد‌های مختلف بیوشیمی دارا می باشد. این ادعا بر اساس نقش و وظیفه تغذیه، در ترکیب وسیعی از پروسه‌ها و فعالیتهای بدن که شامل هضم، ترمیم، زخم، تولید انرژی در بدن، رشد عضلات، ترمیم بافتهای سلولی، سنتز کولاژن، استقامت استخوانها، عملکردهای هوشی وذهنی، متابولسیم کربوهیدارتها و عملکردهای تناسلی می باشد. حتی کمبود متوسط و معمولی روی در بدن باعث تاثیر منفی بر روی سیستم ایمنی بدن کاهش میزان اسپرم و عملكرد نادرست حافظه همراه است. شاید مشهورترین ادعایی که اخیرا درباره کارایی روی در بدن ارائه گردیده، نقش مهم آن در رابطه با سیستم ایمنی بدن است.

 

فهرست مطالب پایان نامه

فصل اول- مقدمه

(۱) مقدمه

۱-۱ متابولسيم روي

۱-۱-۱ پيشگفتار.

۱-۱-۱-۲-خصوصیات فیزیکی و شیمایی روی

۱-۱-۱-۳تاریخچه.

۱-۱-۲متابولسیم روی..

۱-۱-۳-کمبود روی در بدن.

۱-۱-۳-۱چطور کمبود روی را معالجه کنیم؟

۱-۱-۴-مسموم کنندگي ZinC..

۱-۱-۶-استفاده‌های پزشکی.

۱-۱-۷-دیدگاه فیزیولوژیکی.

۱-۱-۷-۱-عملکردها و فار موکولوژی..

۱-۱-۷-۲-مکانیسم فعالیت..

۱-۱-۸-محرکهای دارویی.

۱-۱-۹-نتیجه.

۱-۱-۹-۱فعل و انفعالات..

۱-۱-۹-۲مکملهای مغذي (۸۳)   Nutritinal supplement

۱-۱-۹-۳-نحوه مصرف روی..

۱-۱-۲-متابوليسم آهن در بدن (Iron Metabolism)

۱-۲-۱-توزيع آهن در بدن.

۱-۲-۲-هموگلوبين.

۱-۲-۳-ذخيره آهن.

۱-۲-۴-جايگاه انتقالي ‌آهن.

۱-۲-۵-جذب آهن (Iron absorption)

۱-۲-۵-۱مكانيسم جذب آهن.

۱-۲-۶-فريتين سرم (serum ferritin)

۱-۲-۶-ساختمان فريتين

۱-۲-۶-۲برداشت و آزاد سازي آهن توسط فريتين.

۱-۲-۶-۳-عمل فريتين در بدن.

۱-۲-۶-۴-فريتين سرم و مقدار آن در افراد طبيعي.

مقادير نرمال آهن سرم.

۱-۲-۷-۱تغييرات روزانه در آهن سرم.

۱-۲-۸-اندازه گیری مقدار آهن سرم.

۱-۲-۸-۱- ملاحضات کلی.

۱-۲-۸-۲ اندازه گیری آهن سرم با رسوب پروتئینی.

۱-۲-۸-۳ اندازه گیری آهن سرم بدون رسوب پروتئینی.

۱-۲-۹ اندازه گیری ظرفیت پذیرش آهن سرم.

۱-۲-۹- روش اول.

۱-۲-۹-۲-روش دوم (روش رزین)

۱-۲-۹-۳- روش سوم.

 

فصل دوم- – مواد و روشها

۲- مواد، وسایل، روشها

۲-۱ مواد.

۲-۲- وسایل و دستگاههای آزمایشگاهی مورد استفاده

۳-۳- روشهای دستگاهی.

۲-۴ آزمایشات تیتراسیون اسپکتروفتومتری

۲-۴-۱ تعیین طول موج ماکزیمم.

۲-۴-۲- بررسی چگونگی جذب آهن توسط آپوترانسفرین.

۲-۴-۲-۱ اثر غلظت مختلف آهن بر روی باندینگ با ترانسفرین.

۲-۴-۲-۲ اثر زمان بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین.

۲-۴-۲-۳ اثر یون بیکربنات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین.

۲-۴-۲-۴ اثر سیترات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین.

۲-۴-۲-۵ اثر غلظت مختلف اکسالات بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین.

۲-۴-۲-۶ اثر PH بر روی باندینگ آهن با ترانسفرین.

۲-۴-۳ بررسی اثر روی..

۲-۴-۳-۱ اثر غلظتهای مختلف آهن وروی بر ترانسفرین.    .

۲-۴-۳-۲ تعیین اثر غلظت مشخصی از بی کربنات بر باندينگ غلظتهای مختلف آهن با ترانسفرین     .

۲-۴-۳-۳ اثر غلظت مشخص بی کربنات بر روی باندینگ روی با ترانسفرین.    .

۲-۴-۳-۴ اثر غلظت مشخص بي كربنات بر باندينگ آهن با ترانسفرين در حضور روي

۲-۴-۳-۵ اثر غلظتهاي مختلف روي در باندينگ باترانسفرين در حضور يون بي كربنات

۲-۵- آزمايشات دياليز تعادلي.

۲-۵-۱ محلول‌هاي لازم.

۲-۵-۲- طرز كار با دستگاه

۲-۵-۳- اثر روي بر برداشت آهن توسط ترانسفرين.

۲-۵-۴- روش كنترل PH..    .

۲-۵-۵- طرز اندازه گيري آهن.

۲-۵-۵-۱- روش كار.    .

۲-۵-۶- تعيين ثابت باندينگ آهن با ترانسفرين.

 

فصل سوم-نتايج

۳- نتايج

۳-۱ تيتراسيون اسپكتروفتومتري..

۳-۱-۱ تعيين طول موج ماكزيمم.

۳-۱-۱-۲- اثر روي بر روي متالوتايونين.

۳-۱-۱-۳ اثر روي بر روي جذب ماكزيمم اسيدهاي آمينه.

۳-۱-۲ بررسي چگونگي جذب آهن توسط آپوترانسفرين.

۳-۱-۲-۱ اثر غلظت‌هاي مختلف آهن بر روي باندينگ با ترانسفرين.

۳-۱-۲-۲ اثر زمان.

۳-۱-۲-۳ اثر يون بيكربنات..

۳-۱-۲-۴ اثر اسيد سيتريك..

۳-۱-۲-۶ اثر PH..

۳-۱-۳ بررسي اثر روي..

۳-۱-۳-۱ اثر تغييرات غلظت روي..

۳-۱-۳-۲ اثر رقابتي روي با آهن.

۳-۲ نتايج حاصل از آزمايشات دياليز تعادلي.

۳-۲-۱ تعيين ثابت باندينگ آهن به ترانسفرين.

 

فصل چهارم- بحث

بحث..

آزمايشات Invitro.

Refrences.

اطلاعات فایل :

موضوع: پایان نامه مطالعه اثرات تداخلي روي در جذب و انتقال آهن

رعایت اصول پایان نامه : دارد

نوع فایل: zip –  word

تعداد صفحات :  ۱۲۰

تجزیه تحلیل آماری : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

 

 

توجه   —————————————————–   توجه

۱-سیستم خرید خودکار بوده و بلافاصله پس از پرداخت فایل قابل دریافت است.
۲-پشتیبانی سایت کمتر از ۱۲ ساعت پاسخگوی شما خواهد بود.
۳-در صورت عدم رضایت از فایل خریداری شده می توانید وجه پرداختی خود را پس بگیرید.

چنانچه تمایل دارید می توانید توسط سامانه موبایلی *۱۹۹۱*۹۷*۷۸۸*  پرداخت خود را انجام دهید.

(بعد از پرداخت کد رهگیری را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال نمایید و فایل را تحویل بگیرید)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *