سایر فایل های آموزشی – کافی نت آنلاین http://kafinetonline.ir دانلود پایان نامه، مقاله، پاور پوینت، تحقیقات مدرسه و دانشگاهی Thu, 12 Oct 2017 15:36:18 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.2 http://kafinetonline.ir/wp-content/uploads/2016/11/cropped-Free-Online-Test-Series-EasyShiksha-1-32x32.png سایر فایل های آموزشی – کافی نت آنلاین http://kafinetonline.ir 32 32 پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-cti/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-cti/#respond Fri, 06 Oct 2017 18:41:04 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=15261 دانلود پرسشنامه با موضوع مثلث شناختی (CTI) دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: روایي و پایایي پرسشنامه مثلث شناختي همساني دروني خوبي دارد و ضریب آلفاي كرونباخ كل مقياس ۰/۹۵، براي خرده مقياس ...

نوشته پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع مثلث شناختی (CTI)

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۳

تعداد گویه ها : ۳۱

اعتبار و روایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

روایي و پایایي

پرسشنامه مثلث شناختي همساني دروني خوبي دارد و ضریب آلفاي كرونباخ كل مقياس ۰/۹۵، براي خرده مقياس نگرش نسبت به خود ۰/۹۱، و براي نگرش نسبت به جهان ۰/۸۱ و براي نگرش نسبت به آینده ۰/۹۳ ميباشد .اعتبار همزمان پرسشنامه مثلث شناختي از طریق همبستگي معني دار ۰/۷۷ با پرسشنامه ي افسردگي بك اثبات گردیده است) ۱۸(. همچنين تمام خرده مقياسها همبستگي معني داري با سایر مقياسها دارد. این مقياس به خصوص در نگرش نسبت به خود همبستگي مثبت معني دار ۰/۹۰ با مقياس عزت نفس دارد. ضمن این كه مقياس نگرش نسبت به آینده همبستگي معني دار ۰/۹۰ با مقياس ارزیابي نااميدي دارد) ۱۷(.

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه مثلث شناختی (CTI)

تعداد گویه ها :۳۱

نوع فایل: word

تعداد صفحات :۳

اعتبار و روایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه مثلث شناختی (CTI) اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c-cti/feed/ 0
پرسشنامه تعهد سازمانی http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/#respond Fri, 19 May 2017 06:17:40 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=14058 دانلود پرسشنامه با موضوع تعهد سازمانی دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: شرح پرسشنامه: پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشكيل شده است كه قسمت اول به مشخصات فردی و شغلی  افراد مربوط بوده  ...

نوشته پرسشنامه تعهد سازمانی اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع تعهد سازمانی

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۴

تعداد گویه ها : ۱۵

روایی و پایایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

شرح پرسشنامه:

پرسشنامه مورد استفاده از دو قسمت تشكيل شده است كه قسمت اول به مشخصات فردی و شغلی  افراد مربوط بوده  و قسمت دوم شامل پرسشنامه  تعهد سازماني(ocq). ترجمه مقيمي (۱۳۸۵). بوده كه توسط موداي،پورترو استيرز در سال ۱۹۷۹ ابداع شده است .اين پرسشنامه.مشتمل بر ۱۵ سؤا ل مي باشد كه براي هر سؤال ۷ پاسخ از كاملأ موافقم تا كاملأ مخالفم در نظر گرفته شده و در تحقيقات متعددي(بارچ و اسكلونز۱۹۹۸،موداي ،پورتر و استيرز ۱۹۸۲، پوتوين و داونز ۱۹۹۱ ).  روائي و پايائي آن به اثبات رسيده است. .(وارونا،۱۹۹۶،ص۱۱۸).

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه تعهد سازمانی

تعداد گویه ها : ۱۵

نوع فایل: word

تعداد صفحات :۴

روایی و پایایی : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه تعهد سازمانی اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/feed/ 0
پرسشنامه انگيزه مشاركت ورزشی گیل (PMQ) http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%8a%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84-pmq/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%8a%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84-pmq/#respond Sun, 07 May 2017 07:41:32 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=13855 دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه انگيزه مشاركت ورزشي گیل (PMQ)  دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: خرده مقياس هاي پرسشنامه گويه هاي مرتبط با هر يك از خرده مقياس هاي پرسشنامه   شماره گويه ...

نوشته پرسشنامه انگيزه مشاركت ورزشی گیل (PMQ) اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع پرسشنامه انگيزه مشاركت ورزشي گیل (PMQ

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۲

تعداد گویه ها : ۳۰

روایی و پایایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

منبع : دارد

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

خرده مقياس هاي پرسشنامه

گويه هاي مرتبط با هر يك از خرده مقياس هاي پرسشنامه

 

شماره گويه هاي مرتبط خرده مقياس ها
۲۸ ،۲۵ ،۲۱ ،۱۴ ،۱۲ ،۳ موفقيت (پيشرفت)
۲۲ ،۱۸ ،۸ گروه گرايي
۲۴ ،۱۵ ،۶ آمادگي
۱۹ ،۱۶ ،۱۳ ،۵ ،۴ تخليه انرژي
۳۰ ،۲۷، ۹ عوامل موقعيتي
۲۳ ،۱۰ ،۱ بهبود مهارت
۲۶ ،۲۰ ،۱۱ ،۲ دوست يابي
۲۹ ،۱۷ ،۷ تفريح و سرگرمي

 

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه انگيزه مشاركت ورزشي (PMQ) 

تعداد گویه ها : ۳۰

نوع فایل: word

تعداد صفحات : ۲

روایی و پایایی : دارد

منبع : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه انگيزه مشاركت ورزشی گیل (PMQ) اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%d9%8a%d8%b2%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4%db%8c-%da%af%db%8c%d9%84-pmq/feed/ 0
دانلود جواب تمام انشاهای نگارش (۱) دهم http://kafinetonline.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-1-%d8%af%d9%87%d9%85/ http://kafinetonline.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-1-%d8%af%d9%87%d9%85/#respond Tue, 02 May 2017 06:09:02 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=11230 دانلود فایل جواب انشاها و حکایت نگاری و بازآفرینی مثل نگارش (۱) دهم دانلود مقالات و پایان نامه و پاورپوینت در سایت کافی نت انلاین با دانلود فایل موجود در این نوشته می توانید تمام انشاها کتاب نگارش (۱) دهم را دانلود نمایید. محتویات فایل تمرین انشاهای نگارش (۱) دهم   دانلود جواب تمرین ها تا صفحه ۵۵ ...

نوشته دانلود جواب تمام انشاهای نگارش (۱) دهم اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود فایل جواب انشاها و حکایت نگاری و بازآفرینی مثل نگارش (۱) دهم

دانلود مقالات و پایان نامه و پاورپوینت در سایت کافی نت انلاین

با دانلود فایل موجود در این نوشته می توانید تمام انشاها کتاب نگارش (۱) دهم را دانلود نمایید.

موضوع : دانلود فایل جواب تمرین انشاهای نگارش (۱) دهم

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات : ۲۱

گارانتی:در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیل kafinetonline.ir@gmail.com مکاتبه کنید.

محتویات فایل تمرین انشاهای نگارش (۱) دهم

 

دانلود جواب تمرین ها تا صفحه ۵۵

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۱۹ و ۲۰

جواب متن تولیدی صفحه ۲۱

جواب حکایت نگاری صفحه ۲۵

جواب موضوع انشا صفحه ۳۶

جواب مثل نویسی صفحه ۳۹

جواب پرسش های صفحه ۴۸ و ۵۰ و ۵۱

جواب متن نوشته صفحه ۵۲

جواب شعر گردانی صفحه ۵۵

جواب حکایت نگاری صفحه ۷۱

جواب متن ذهنی به کار گیری روش جانشین سازی صفحه ۸۰

جواب مثل نویسی(بازآفرینی مثل ) صفحه ۸۳  نگارش دهم

جواب متن ذهنی با روش سنجش و مقایسه صفحه ۹۴

جواب شعر گردانی (بازگردانی و باز پروری ) صفحه ۹۷

جواب متن ذهنی با استفاده از روش تضاد مفاهیم صفحه ۱۰۷

جواب حکایت نگاری صفحه ۱۱۰

جواب متن نوشته داستان گونه صفحه ۱۱۹

جواب مثل نویسی صفحه ۱۲۲ هم اضافه می شود

موضوع :دانلود فایل جواب تمرین و انشاهای نگارش (۱) دهم

نوع فایل: pdf

تعداد صفحات : ۲۱

گارانتی:در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیل kafinetonline.ir@gmail.com مکاتبه کنید.

 

نوشته دانلود جواب تمام انشاهای نگارش (۱) دهم اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a8-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%b4-1-%d8%af%d9%87%d9%85/feed/ 0
پرسشنامه سبک های یادگیری وارک( VARK) http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%a9-vark/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%a9-vark/#respond Thu, 16 Mar 2017 08:30:11 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=13112 دانلود پرسشنامه با موضوع سبک های یادگیری وارک( VARK) دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: شیوه نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه سبک های یادگیری وارک) VARK( به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال ...

نوشته پرسشنامه سبک های یادگیری وارک( VARK) اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع سبک های یادگیری وارک( VARK)

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۵

تعداد گویه ها : ۱۶

اعتبار و روایی و نمره گذاری : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

منبع : دارد

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

شیوه نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامه سبک های یادگیری وارک) VARK( به وسیله دانشگاه لینکلن نیوزیلند، در سال ۱۹۹۸ تدوین یافت. این رویکرد بر سه اصل استوار است: ۱٫ هر کسی توانایی یادگیری دروس دانشگاهی را دارد، اما هر کسی شیوه خاص خود را دارد؛ ۲٫ هنگامی که شیوه های یادگیری متفاوت یادگیرندگان مورد توجه قرار می گیرد، انگیزه یادگیری آنان افزایش می یابد؛ ۳٫ محتوای آموزشی به وسیله استفاده از نیروی حواس و ادراکات مختلف به بهترین نحو یاد گرفته می شود

در این پرسشنامه شانزده سؤال در چهار حیطه یادگیری شامل: ۱( دیداری ۲( شنیداری ۳( خواندنی و نوشتنی ۴( مهارتی وجود داشت. این سبکها عبارتند از:

  • سبک دیداری: که در آن فراگیران مطالب را از طریق دیدن و ارئه نمایشی اطلاعات بهتر یاد می گیرند.
  • سبک شنیداری: که فراگیران مطالب را از طریق گوش دادن و آموزش شفاهی بهتر یاد می گیرند.
  • سبک خواندنی- نوشتنی: که در آن فراگیران مطالب را از طریق نکته برداری و خواندن متون نوشتاری یا چاپی بهتر یاد می گیرند.
  • سبک جنبشی- حرکتی: که فراگیران مطالب را از طریق انجام نمونه های عملی، تجربی و دستکاری اشیا طی یک فرایند فیزیکی بهتر یاد می گیرند.

سؤالات مبتنی بر عملکرد فرد در موقعیت های مختلف طراحی شده است. به صورتی که هر سؤال از چهار گزینه تشکیل شده که هر کدام از گزینه ها یکی از ابعاد سبک یادگیری را مورد سنجش قرار دهد و هر فرد توانایی انتخاب بیش از یک گزینه را دارد. هر کدام از گزینه ها که مرتبط با هر حیطه بود، یک امتیاز به خود اختصاص داده و به این ترتیب هر فرد حد اکثر ۱۶ و حداقل صفر امتیاز از هر حیطه را کسب می نمود. کسب نمره بیشتر در هر کدام از انواع سبک یادگیری نشان دهنده تمایل بیشتر فرد به آن سبک بود. در صورتی که فردی در دو و یا بیشتر از یک زمینه، نمره برابر کسب می کرد به عنوان سبک یادگیری با عملکرد چندگانه در نظر گرفته شد.

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه سبک های یادگیری وارک( VARK)

تعداد گویه ها : ۱۶

نوع فایل: word

تعداد صفحات : ۵

اعتبار و روایی و نمره گذاری : دارد

منبع : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه سبک های یادگیری وارک( VARK) اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%a9-vark/feed/ 0
دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه http://kafinetonline.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/ http://kafinetonline.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/#respond Thu, 16 Mar 2017 08:04:59 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=13104 دانلود پرسشنامه با موضوع سازمان نو آورانه دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: معرفی پرسشنامه و کاربرد آن این پرسش نامه برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کانتر انتشار یافت )افشاری و ...

نوشته دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع سازمان نو آورانه

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات :۳

تعداد گویه ها : ۸

اعتبار و روایی و نمره گذاری : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

معرفی پرسشنامه و کاربرد آن

این پرسش نامه برای اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کانتر انتشار یافت )افشاری و انعامی ،۱۳۸۵(. پرسشنامه رفتار نوآوری حاضر، شامل ۸ سؤال می باشد که به وسیله سرپرست هر قسمت و برای کارکنان، تکمیل می شود. این پرسشنامه با تأکید بر نگرش سرپرستان، میزان ابتکار ونوآوری سازمانی را در بین کارکنان بررسی می کند. با تأکید بر نمره ای که هر یک از کارکنان در این پرسشنامه به دست می آورند، می توان تا حدودی از میزان نوآوری سازمانی آنان، آگاهی یافت.

این پرسشنامه در حوزه تحقیقاتی و کاربردی از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند اطلاعات ثمر بخشی را در حیطه تصمیم گیری های سازمانی و در حوزه های گزینشی، فراهم می سازد.

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه سازمان نو آورانه

تعداد گویه ها :۸

نوع فایل: word

تعداد صفحات :۳

اعتبار و روایی و نمره گذاری : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته دانلود پرسشنامه سازمان نو آورانه اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88-%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87/feed/ 0
پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%db%8c/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%db%8c/#respond Tue, 21 Feb 2017 08:26:08 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=12890 دانلود پرسشنامه با موضوع رویدادهای رابطه نامزدی دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: پایایی (اعتبار) و روایی مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی با ضریب آلفای ۹۴۲/۰ از یک قابلیت بازیافت پذیری عالی برخوردار است ...

نوشته پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع رویدادهای رابطه نامزدی

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۲

تعداد گویه ها : ۱۹

اعتبار و روایی: دارد

منبع: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

پایایی (اعتبار) و روایی

مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی با ضریب آلفای ۹۴۲/۰ از یک قابلیت بازیافت پذیری عالی برخوردار است .میانه توافق بین زن و شوهر در یک نمونه ۹۳/۰ و یانه کاپا ۵۵/۰ (شاخص توافق تطبیق یافته برای احتمال توافق) است. همبستگی نمرات زن و شوهرهای گروه نمونه ۸۱/۰ بود.

این پرسشنامه با توجه به همبستگی معنادار با مقیاس عشق و با اندازه های پا برجایی، تعهد و رابطه عاطفی از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است. (کسانی که در مقیاس رویدادهای رابطه نامزدی نمره کمتری می گیرند، احتمال بقای رابطه آنها کمتر اس.)

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامهرویدادهای رابطه نامزدی

تعداد گویه ها :۱۹

نوع فایل: word

تعداد صفحات :۲

اعتبار و روایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه رویدادهای رابطه نامزدی اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%b2%d8%af%db%8c/feed/ 0
پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/#respond Mon, 30 Jan 2017 05:40:11 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=12508 دانلود پرسشنامه با موضوع انگیزه شغلی معلمان دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: معرفی: این پرسشنامه در سال ۱۳۷۵ توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده ...

نوشته پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع انگیزه شغلی معلمان

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۲

تعداد گویه ها : ۲۰

اعتبار و روایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

معرفی:

این پرسشنامه در سال ۱۳۷۵ توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل ۲۰ سوال ۵ گزینه ای با گزینه های )کاملا موافقم تا کاملا مخالفم( است. سوالات این پرسشنامه بر اساس نظرات موجود در مورد انگیزه تهیه شده اند. به طور مثال در سوال “مدیر آموزشگاه بین همکاران تبعیض قایل نمی شود” بر اساس نظریه”جی استیسی آدامز” در صورتی فرد در محیط کار احساس رضایت می کند و در کارش انگیزه دارد که احساس نابرابری نکند، پس اگر فرد پاسخ کاملاً موافقم را انتخاب کند بیانگر آن است که در محیط کارش تبعیض اعمال نمی شود و در نتیجه انگیزه  به کار در او زیاد است .

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان

تعداد گویه ها :۲۰

نوع فایل: word

تعداد صفحات :۲

اعتبار و روایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%86%da%af%db%8c%d8%b2%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/feed/ 0
پرسشنامه سبک های هویت http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa/#respond Sun, 29 Jan 2017 12:41:38 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=12491 دانلود پرسشنامه با موضوع سبک های هویت دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: روش نمره گذاری و تفسیر  به گزینه های کاملا مخالف ۱، تا حدودی مخالف ۲، مطمئن نیستم ۳، تا حدودی ...

نوشته پرسشنامه سبک های هویت اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع سبک های هویت

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۳

تعداد گویه ها : ۳۴

پایایی : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

روش نمره گذاری و تفسیر

 به گزینه های کاملا مخالف ۱، تا حدودی مخالف ۲، مطمئن نیستم ۳، تا حدودی موافق ۴ و کاملا موافق ۵ نمره داده می شود

سوال های ۹، ۱۰ و ۱۲ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.

این پرسشنامه ۶ نوع سبک هویت را مشخص می نماید که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه شده است:

نام عامل سوال عامل
سبک هویت هنجاری ۱-۷ ۱
سبک هویت متعالی ۸-۱۳ ۲
سبک هویت سردرگم ۱۴-۲۰ ۳
سبک هویت تعهد ۲۱-۲۵ ۴
سبک هویت اطلاعاتی فردی ۲۶-۳۰ ۵
سبک هویتی اطلاعاتی جمعی ۳۱-۳۴ ۶

برای محاسبه امتیاز مربوط به هر سبک، امتیاز سوالات آن بعد با هم جمع می شود.

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه سبک های هویت

تعداد گویه ها :۳۴

نوع فایل: word

تعداد صفحات :۳

پایایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه سبک های هویت اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa/feed/ 0
پرسشنامه شادکامی آکسفورد http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af/ http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af/#respond Sun, 29 Jan 2017 12:26:21 +0000 http://kafinetonline.ir/?p=12350 دانلود پرسشنامه با موضوع شادکامی آکسفورد  دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود بخشی از متن پرسشنامه: روش نمره گذاری و تفسیر  پرسشنامه شادکامي آکسفورد در سال۱۹۹۰  با معکوس کردن  مواد مقياس افسردگي بک توسط ارگايل ولو ساخته ...

نوشته پرسشنامه شادکامی آکسفورد اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
دانلود پرسشنامه با موضوع شادکامی آکسفورد 

دانلود مقالات و پایان نامه در سایت کافی نت آنلاین

نوع فایل :word

تعداد صفحات : ۵

تعداد گویه ها : ۲۹

پایایی : دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

در ادامه پرسشنامه مورد نظر را ضمیمه کرده ایم که امیدواریم مفید واقع شود

بخشی از متن پرسشنامه:

روش نمره گذاری و تفسیر

 پرسشنامه شادکامي آکسفورد در سال۱۹۹۰  با معکوس کردن  مواد مقياس افسردگي بک توسط ارگايل ولو ساخته شده است اين مقياس ۲۹ ماده دارد که براساس طيف چهار درجه اي از ۱ تا ۴ نمره گذاري ميشود. بنابراين حداقل نمره هرآزمودني ۲۹ وحداکثر آن  ۱۱۶ است. بنابراين، هر چه نمره آزمودني بالاتر باشد، نشانگر شادکامي بالاتر وي خواهد بود و برعکس.

روایي و پایایي

روايي اين مقياس درمطالعات مختلف ازجمله عليپورونوربالا ۱۳۸۵(تاييد شده است، آرجيل ولو  ۱۹۹۸( ضريب آلفاي ۹۰ درصد را با ۳۴۷ آزمودني، فارنهايم وبرونيک  ۱۹۹۹(ضريب آلفاي ۸۷ درصد را با  ۱۰۱آزمودني ونوري  ۱۳۸۱ با ۱۸۰ آزمودني آلفاي کرونباخ ۸۴ درصد را به دست آورده اند.در ايران علي پور ونور بالا  ۱۳۸۵( با ۱۰۱ آزمودني آلفاي ۹۳ درصد را به دست آورده اند.

اطلاعات فایل :

موضوع: پرسشنامه شادکامی آکسفورد

تعداد گویه ها :۲۹

نوع فایل: word

تعداد صفحات :۵

پایایی: دارد

گارانتی: دارد (در صورت هرگونه مشکل احتمالی می توانید با ایمیلyourkafinet|@|gmail.com مکاتبه کنید)

نوشته پرسشنامه شادکامی آکسفورد اولین بار در کافی نت آنلاین پدیدار شد.

]]>
http://kafinetonline.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%a7%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a2%da%a9%d8%b3%d9%81%d9%88%d8%b1%d8%af/feed/ 0