خانه / مقالات اجتماعی (صفحه 3)

مقالات اجتماعی

دانلود مقاله آشنایی با روشهای پیشگیری و درمان اعتیاد

دانلود مقاله روشهای پیشگیری و درمان اعتیاد مقدمه : با تغییر تدریجی شیوه زندگی بدنبال پیشرفت تمدن، همانگونه که بشر ا رفاه بیشتری برخوردار می شود عوارض و معظلات نیز رخ می نماید. زمانی انسانها به شیوه ای سنتی و ابتدائی زندگی می کردند و مسائل و مشکلات جمعی و …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله شایعه پراکنی

دانلود مقاله با موضوع شایعه پراکنی مقدمه همه ما واژه شایعه را در مناسبت هاي مختلف شنیده ایم یا گاهی آن را بر زبان رانده ایم، اما چیزي که از این واژه دستگیرمان شده یا گاهی تحت تاثیر آن قرار گرفته ایم، بیش از انتظار ما و فراتر از یک …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله تصادفات رانندگی از باب سببیت یا مباشرت

دانلود مقاله با موضوع تصادفات رانندگی از باب سببیت یا مباشرت   چکیده:   جرایم غیر عمدی ناشی از تصادفات رانندگی و میزان مسئولیت متصادمین از مسایلی است که توجه صاحبنظران و حقوقدانان را به خود جلب کرده است. از طرفی ابهامات و اجمالاتی که در قانون پیرامون این جرایم و …

ادامه نوشته »

دانلود مقاله روش های ارتقاء فرهنگ ترافیک

دانلود مقاله با موضوع روش های ارتقاء فرهنگ ترافیک   چکیده حمل ونقل ترافیک ، در معنای جامع شناختی آن پدیده اجتماعی است که با یکی از مهمترین نیازهای بشری یعنی نیاز به تحرک و جابجایی سرو کار دارد.در واقع ترافیک از جمله پدیده های اجتماعی فرهنگ در هر جامعه …

ادامه نوشته »

مقاله رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی

دانلود مقاله بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان چکیده: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جوعاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان و زیر مقیاسهای آن است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور کنگاور بود .تعداد نمونه این پژوهش …

ادامه نوشته »

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی موضوع: بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/ تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی) و رضایت زناشویی چکیده :ازدواج یک پدیده اجتماعی و پیوند زندگی مشترک دو نفر با حفظ استقلال نسبی هر یک در …

ادامه نوشته »

بررسی آسیب های روانی در زنان متقاضی طلاق

بررسی آسیب های روانی در زنان متقاضی طلاق   موضوع مقاله   بررسی آسیب های روانی و اختلالات شخصیت در زنان متقاضی طلاق و مقایسه آنها با زنان عادی شهر اصفهان   چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی آسیب های روانی و اختلالات شخصیت در میان زنان متقاضی طلاق و …

ادامه نوشته »