خانه / مقالات و فایلهای آموزشی پزشکی (صفحه 3)

مقالات و فایلهای آموزشی پزشکی

مقاله رابطه عوامل شخصیتی،باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی

دانلود مقاله با موضوع بررسی رابطه عوامل شخصیتی،باورهای غیرمنطقی و دلزدگی زناشویی کلید واژگان: دلزدگی زناشویی ،شخصیت ، روان رنجور خویی ،برونگرایی ،تجربه پذیری ،توافق پذیری،وجدان گرایی ،باورهای غیر منطقی چکیده  پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی (روان رنجور خویی،تجربه پذیری ،برونگرایی ،توافق پذیری و ...

ادامه نوشته »

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی

imagesی

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و رضایت زناشویی موضوع: بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی (درونگرایی – برونگرایی/ حسی – شهودی/ تفکر ی – احساسی/ قضاوتی – ادراکی) و رضایت زناشویی چکیده :ازدواج یک پدیده اجتماعی و پیوند زندگی مشترک دو نفر با حفظ استقلال نسبی هر یک در ...

ادامه نوشته »
<\/body>